باشگاه پديده رسما به شركت شهر خودرو واگذار شد

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره باشگاه پدیده واگذار شد....

پس از کش و قوس های فراوان بالاخره باشگاه پدیده واگذار شد.

به گزارش مدال،جلسه نهايي انتقال باشگاه پديده امروز با حضور نمايندگان دو شركت پديده و شهر خودرو، در مشهد برگزار گرديد و مالكيت اين باشگاه به صورت رسمي به شركت شهر خودرو واگذار شد.