باشگاه پیکان: از واسعی شکایت می‌کنیم

مدیر روابط عمومی باشگاه پیکان می‌گوید فسخ قرارداد سعید واسعی قانونی نبوده است و برای او و باشگاهی که با او مذاکره کند، مشکل ایجاد خواهد شد....

مهدی نفر مدیر روابط عمومی باشگاه پیکان در واکنش به فسخ یکطرفه قرارداد واسعی که امروز با حضور این بازیکن در سازمان لیگ صورت گرفت، اینطور حرف‌هایش را در گفتگو با "ورزش سه" آغاز کرد و توضیح داد: این موضوع به طور کامل صحت ندارد. مواردی وجود دارد که فسخ ایشان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.


او سپس با اشاره به قرارداد باقی مانده واسعی عنوان کرد: آقای واسعی با باشگاه پیکان قراردادی دو ساله دارند. ایشان مشورت های خوبی نگرفته و امروز به سازمان لیگ رفته‌اند و به صورت یکطرفه قرارداد خودشان را فسخ کرده‌اند.


بخش بعدی حرف های نفر در رابطه با فسخ واسعی بود و افزود: البته اینکه ایشان قراردادش را فسخ کرد، به منزله این نیست که واسعی بازکین آزاد است و تا زمانی که کمیته تعیین وضعیت در خصوص ایشان اعلام رای نکند، آقای واسعی همچنان بازیکن پیکان است. 


او سپس با اشاره به اینکه آیا پیکان به تعهدات مالی خود در قابل واسعی عمل کرده است،  گفت: بله حتی ایشان ۷ درصد بیشتر پول گرفت و چون بازیکنی با قرارداد دو ساله است، این پرداخت جای تعجب ندارد.


مدیر روابط عمومی باشگاه پیکان در ادامه با اشاره به عواقب کار برای واسعی و باشگاه هایی که با او بر سر میز مذاکره نشسته اند یا خواهند نشست، عنوان کرد: باشگاهی که با بازیکن ما وارد مذاکره شود، باید عواقب کارش را بپذیرد. باشگاهی که اقدام به عقد قرارداد با ایشان بکند، قطعا با شکایت باشگاه پیکان مواجه خواهد شد.  ما در این مورد در حال تنظیم اسناد و مدارک و ارسال آنها به کمیته تعیین وضعیت هستیم.

تگ ها


سعید واسعی پیکان تهران