بانوان استقلالی پشت در ماندند

تعدادی از بانوان هوادران استقلال اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند....
تعدادی از بانوان هوادران استقلال اجازه ورود به ورزشگاه را پیدا نکردند.

به گزارش خبرنگار مدال،کمتر از یک ساعت پیش از دیدار پیکان و استقلال، حدود ٢ هزار نفر خود را به ورزشگاه شهدای شهر قدس رساندند تا این دیدار را از نزدیک تماشا کنند.در این میان چند بانوی هوادار هم که اجازه ورود پیدا نکرده بودند، پشت درب ایستاده بودند و اصرار به ورود داشتند.