با «اسنوموبیل» هم می توان رکورد جهانی زد!

دو سال پس از پرش 70 متری با چوب اسکی، دنیل بودین برگشته و لیستی از ماموریت های غیرممکن با اسنوبورد تهیه کرده است ......

دو سال پس از پرش 70 متری با چوب اسکی، دنیل بودین برگشته و لیستی از ماموریت های غیرممکن با اسنوبورد تهیه کرده است. جدیدترین اجرای این ورزشکار سوئدی تکنیک دبل بک فیلیپ با اسنوموبیل است که در تاریخ انجام نشده است.

تگ ها


اکستریم اسپورتس