با «اسپایک بال» آشنا شوید

بازیکنان نورویچ در لیگ دسته یک انگلیس تمرین دروازبانی جدیدی به نام اسپایک بال ابداع کرده اند که به نظر انقلابی در تمرینات دروازبانی ایجاد خواهد کرد ......

بازیکنان نورویچ در لیگ دسته یک انگلیس تمرین دروازبانی جدیدی به نام «اسپایک بال» ابداع کرده اند که به نظر انقلابی در تمرینات دروازبانی ایجاد خواهد کرد.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال