با این سیاست‌گذاری کنترل ذوب‌آهن سخت می‌شود!

پیشکسوت با تجربه استان اصفهان و باشگاه ذوب آهن می گوید با روشی که مدیر کارخانه ذوب آهن در پیش گرفته، باید امتیاز تیم فوتبال باشگاه فروخته شود....

رسول کربکندی رئیس سابق سازمان لیگ فوتبال ذوب آهن در گفتگویی با ورزش سه در در رابطه با دیدگاه یزدی زاده مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن پرسیدیم و اینکه گفته از همین حالا بودجه تیم در سال آینده ۱۵ میلیارد کاهش خواهد داشت. کربکندی با رد این موضوع بیان کرد:« حالا این ها خیلی بعید است که اجرایی شود. ذوب آهن یک تیم و شرکت بزرگ است و سی چهل سال سابقه حضور دارد.  به این راحتی نمی شود اینطور تصمیم گرفت. اگر بخواهند تیم خوب داشته باشند با بودجه کم نمی شود. با این بودجه نمی توان کار بزرگی صورت دارد.  این سیاست گذاری به نظرم درست نیست و اگر تغییر نکند نمی توانند کنترل شرایط تیم را کنترل کنند.» 

سوال بعدی ما در رابطه با صحبت های یزدی درباره یزدی زاده و حرف های برای تبدیل ورزش حرفه ای باشگاه ذوب آهن به ورزش کارگری بود. او اینطور به این صحبت ها واکنش نشان داد:« امروز دیگر فوتبال حرفه ای تعارف ندارد. اگر یک باشگاهی بخواهد تیمی حرفه ای داشته باشد، قطعا سرمایه گذاری بهتری نیاز دارد. همه این مسائل و فاکتورها برای موفقیت باید در سیستم باشد. قطعا آقای یزدی زاده چون سهام دار دارد، نمی تواند بدون جلب رضایت آنها تصمیم بگیرد. سیاست کلی اگر این باشد، نمی توان در لیگ برتر ماند. می توان بودجه ها را کم کرد ولی خیلی نه. با توجه به اینکه هر روز قیمت بازیکنان هم بالاتر می رود.» 


کربکندی سپس در رابطه با سوق گرفتن ذوب آهن به سوی ورزش کارگری عنوان کرد:« حق و حقوق کارگر باید رعایت شود و بودجه ورزش کارگری جداگانه است. ولی بودجه ای که برای باشگاه در نظر گرفته می شود، به این سادگی نیست مگر اینکه بخواهند امتیاز باشگاه را بفروشند و دیگر تیم داری نکنند که آن هم مسائل خاص خودش را دارد.»

تگ ها


رسول کربکندی