با باشگاه «ششصدتایی های سری آ» آشنا شوید!

جان لوئیجی بوفون چهارمین بازیکن تاریخ است که ششصد حضور در سری آ را تجربه کرده است ......

جان لوئیجی بوفون چهارمین بازیکن تاریخ است که ششصد حضور در سری آ را تجربه کرده است. این دروازه بان 38 ساله به بزرگانی همچون پائولو مالدینی، زانتی و توتی ملحق می شود. 

تگ ها


سری آ فوتبال