با «بی.ام.ایکس» هم می توان موسیقی زد!

حاصل همکاری یک متخصص موسیقی و یک بی ام ایکس کار حرفه ای اجرایی بی نظیر بوده و قطعه ای زیبا با صداهای خامی که از راندن دوچرخه بی ام ایکس گرفته شده است ......

حاصل همکاری یک متخصص موسیقی و یک بی ام ایکس کار حرفه ای اجرایی بی نظیر بوده و قطعه ای زیبا با صداهای خامی که از راندن دوچرخه بی ام ایکس گرفته شده است. این ویدیوی بی نظیر را با دوبله اختصاصی مدال ببینید.