با تصمیم زیزو؛ ظهور چهارمین زیدان در رئال مادرید

تئو زیدان فرزند سوم زین الدین زیدان امروز با تیم اول رئال مادرید تمرین کرد....

به گزارش "ورزش سه"، در روزی که تمرین رئال به دلیل مصدومان زیادش با خلوت از بازیکنان تیم اول بود، فرصت به تئو زیدان رسید تا با تیم اول باشگاه تمرین کند. او چند ماه پیش نیز با ستاره های رئال تمرین کرده بود.

تئو ۱۸ ساله فرزند سوم زین الدین زیدان است که از سال ۲۰۱۰ وارد آکادمی رئال مادرید شد و ۱۱ سال در عضویت این باشگاه قرار دارد. طبق گزارش مربیان تیم های پایه، آمار و ارقام تئو بسیار بهتر از دو برادر دیگرش انزو و لوکاست.

انزو زمانی برای تیم دوم رئال بازی می کرد و چند بازی برای تیم اول هم انجام داد ولی اکنون از سطح اول فوتبال دنیا فاصله گرفته است. لوکا هم تا سال پیش دروازه بان سوم رئال بود ولی در نهایت مجبور به جدایی شد.

اکنون نوبت به تئو رسیده تا جا پای برادرانش بگذارد و گفته می شود آینده ای درخشان در انتظار اوست. او را یکی از استعدادهای بزرگ آکادمی رئال می دانند و در عضویت تیم جوانان A رئال است و رائول مربی تیم دوم رئال نیز در دو بازی رسمی به او ۳۳ دقیقه میدان داده و یک گل نیز زده است.

بلندی قامت و فیزیک بدنی او بسیار شبیه به پدرش است و رئالی ها خوشبینند که سومین فرزند زیدان بتواند تبدیل به ستاره ای ارزشمند شود. تئو برای تیم جوانان فرانسه نیز بازی می کند.

تگ ها


زیدان رئال مادرید