با تغییر کادر فنی انصاری فرد به ترکیب برمیگردد

کریم انصاری فرد، ملی پوش ایرانی تیم المپیاکوس با تغییر کادر فنی این تیم باز هم می تواند با لباس المپیاکوس به میدان برود ......

کریم انصاری فرد، ملی پوش ایرانی تیم المپیاکوس با تغییر کادر فنی این تیم باز هم می تواند با لباس المپیاکوس به میدان برود.

به نقل از سایت اسپورت 24 یونان،  پس از آنکه تاکیس لمونیس هدایت المپیاکوس به دست گرفت، اعلام کرد تمام بازیکنان فرصت دارند تا در ترکیب اصلی قرار بگیرند و به نظر می رسد کریم انصاری فرد نیز به ترکیب تیمش بازگردد. اکنون لمونیس در ایام فیفا دی در حال بررسی است تا بهترین ترکیب را برای تیمش انتخاب کند و این فرصت خوبی لژیونر ایرانی شده تا باز هم برای تیمش به میدان برود.

مهاجم ایرانی معتقد است که می تواند راه حل خوبی برای بهبود خط حمله تیم یونانی باشد و این در حال است که دیگر مهاجمان المپیاکوس خیلی از شرایط خوبی برخوردار نیستند. اکنون انصاری فرد در انتظار شانسی دوباره است و با اخراجبسنیک هاسی، خاطرات نیمکت نشینی را از ذهنش حذف کرده است. او به همین خاطر پیشنهادهای دیگر را رد کرد و در المپیاکوس ماند زیرا فکر می کرد که به یک بازیکن فعال تبدیل شود.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال