با سلطان تصادف در «فرمول یک» آشنا شوید!

پاستور مالدونادو، راننده فرمول یک بارها در این مسابقات تصادف کرده و در این زمینه رکورددار است ......

پاستور مالدونادو، راننده فرمول یک بارها در این مسابقات تصادف کرده و در این زمینه رکورددار است. منتخب تصادف های مالدونادور را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


اکستریم طنز ورزشی اکستریم اسپورتس