با «فوتپونگ» آشنا شوید!

......

چند فوتبالیست جوان ورزش جدیدی طراحی کرده اند که ترکیب پینگ پونگ و فوتبال است و همه جا می توان بازی کرد! تنها چیزی که لازم دارید یک میز کوچک است و یک توپ فوتبال و اندکی ذوق و تکنیک!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال