با قلعه نویی هم نشست بگذارید

امیر قلعه نویی از استقلال طلب کار است اما شکایت نکرده است، کما اینکه اگر شکایت می کرد گله ای نبود چون نمی شود کسی را به خاطر فریاد حق نکوهش کرد ......

امیر قلعه نویی از استقلال طلب کار است اما شکایت نکرده است، کما اینکه اگر شکایت می کرد گله ای نبود چون نمی شود کسی را به خاطر فریاد حق نکوهش کرد.

حال که امیر قلعه نویی شکایت نکرده، انتظار از استقلال این است مربی سابق خود را فرا بخواند و با او نشست بگذارد. شاید در این نشست امیر قلعه نویی در جریان مشکلات قرار بگیرد و بخشی از طلب خود را ببخشد و شاید از گرفتن همه آن کوتاه بیاید. هر چند مطالبه همه حق هم مورد نکوهش نیست

این طور بدعت خوب به وجود می آید و کمتر کسی دست به شکایت می برد. اما اگر هیچ تماسی با امیر قلعه نویی گرفته نشود چه بسا صبرش تمام شود و در نهایت شکایت کند. از سویی دیگر دیگر شاکیان به این نتیجه می رسند برای گرفتن حق باید شکایت کرد چون باشگاه اگر کسی شکایت نکند سراغی از او نمی گیرد.

 

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال