با هیجان باورنکردنی «طناب سواری» در ارتفاع آشنا شوید

گروه عجیب و غریب فلایینگ فرنچیز از گروهی همه کاره تشکیل شده که با انجام برنامه های مهیج می خواهند دید مردم را از مصرف گرایی و تجمل زندگی مدرن جدا کنند و زیبایی های جهان را از زوایایی جدید نشان دهند ......

گروه عجیب و غریب «فلایینگ فرنچیز» از گروهی همه کاره تشکیل شده که با انجام برنامه های مهیج می خواهند دید مردم را از مصرف گرایی و تجمل زندگی مدرن جدا کنند و زیبایی های جهان را از زوایایی جدید نشان دهند. افراد این گروه نه تنها در تمام شاخه های پرواز تخصص دارند، که هنرمندان توانایی هم هستند. هم تئاتر بازی می کنند و هم در سیرک مشغولند و هم گروه موسیقی خودشان را دارند.

در این برنامه آنها همه هنرهای خود را به ارتفاع برده اند تا چشم شما را به جذابیت های طناب سواری در ارتفاع آشنا کنند.

تگ ها


اکستریم اسپورتس