بحران ناآمادگی محمد صلاح؛ رویای قهرمانی یا تکرار حسرت؟

آمار محمد صلاح نشان میدهد هنوز هم مهاجم بزرگی است. 17گل زده در لیگ جزیره که تنها یک گل زد ......

آمار محمد صلاح نشان میدهد هنوز هم مهاجم بزرگی است. 17گل زده در لیگ جزیره که تنها یک گل زد ...

آمار محمد صلاح نشان می‌دهد هنوز هم مهاجم بزرگی است. 17گل زده در لیگ جزیره که تنها یک گل زده با سرخیو آگوئروی 18گله در صدر جدول فاصله دارد. اما فرم نامطلوب صلاح چیزی نیست که پنهان بماند.  لیورپول شب گذشته در حالی دوامتیاز حساس را برابر اورتون از دست داد که فوتبال هجومی‌ای ارائه نکرد اما صلاح در دو صحنه قادر بود گل پیروزی را بزند که موفق نشد. دوصحنه‌ای که اگر فصل گذشته تکرار می‌شد، بدون شک مهاجم مصری آنها را تبدیل به گل می‌کرد، اما این فصل ناآمادگی ذهنی صلاح دردسرساز شده است. لیورپول 9دیدار فینال‌گونه تا پایان فصل را پیش روی خودش می‌بیند. فینال‌هایی که تنها با یک محمد صلاح آماده به شیرینی قهرمانی ختم خواهد شد؛ وگرنه به حسرت قهرمانی لیورپول حداقل یک سال دیگر هم اضافه خواهد شد.