بخش اول صحبت‌های برانکو در حاشیه تمرین پرسپولیس/ویدیو

صحبت های برانکو درخصوص وضعیت عالیشاه و شرایط قهرمانی پرسپولیس را می بینید....

صحبت های برانکو درخصوص وضعیت عالیشاه و شرایط قهرمانی پرسپولیس را می بینید.