بخش اول صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی /ویدیو

صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی قبل از بازی با ماشین سازی را می بینید....

صحبت‌های شفر در کنفراس مطبوعاتی قبل از بازی با ماشین سازی را می بینید.

تگ ها


فوتبال لیگ برتر فوتبال ایران استقلال شفر ماشین سازی استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال