بخش اول گفت و گوی مهدی رحمتی با برنامه نود/ ویدیو

مهدی رحمتی با برنامه نود گفت و گوی جالبی انجام داد....

ویدیوی صحبت های مهدی رحمتی را تماشا می کنید.