بدتیپ ترین بازیکنان فوتبال!

......

مروری بر 22 بازیکن فوتبال که به سلیقه بد در انتخاب لباس شهرت دارند. ببینیم دلیل این شهرت چه بوده است!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال