بدرقه بازیکنان سپاهان توسط هواداران از مقابل هتل

هواداران سپاهان، بازیکنان این تیم را از مقابل هتل بدرقه کردند...

تیم سپاهان در دیدار امروز مقابل سپیدرود، از حضور تماشاگر محروم است.