بدرود آرسن ونگر!

این ویدئوی احساسی برای قدردانی از 22 سال تلاش آرسن ونگر به عنوان مربی آرسنال را از دست ندهید ......

این ویدئوی احساسی برای قدردانی از 22 سال تلاش آرسن ونگر به عنوان مربی آرسنال را از دست ندهید.

تگ ها


آرسنال لیگ برتر فوتبال