بدشانسی در به ثمر رساندن یک گل تکنیکی در فیفا!

......

لوکه لانی، کاربر معروف بازی فیفا ویدیویی را منتشر کرده است که پس از انجام دادن تکنیک های فراوان ضربه نهایی خود را به تیرک دروازه می زند و در عنوان ویدیو گفته که پنج سال برای زدن چنین گلی تلاش کرده و هنوز موفق نشده است!

تگ ها


گیم فوتبال