بدشانسی عجیب فوتبالیست خردسال

کودک بدشانس در اتفاقی عجیب سه بار متوالی توپ را به تیر دروازه می زند و بعد ......

  کودک بدشانس در اتفاقی عجیب سه بار متوالی توپ را به تیر دروازه می زند و بعد...

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال