بدنسازانی که در بازگشت به رقابت ناکام ماندند!

کوین لورون و فلکس ویلر از جمله اسطوره هایی هستند که با وجود بازگشت به رقابت های مستر المپیا ناکام بودند و نتوانستند به خوبی گذشته بدرخشند ......

کوین لورون و فلکس ویلر از جمله اسطوره هایی هستند که با وجود بازگشت به رقابت های مستر المپیا ناکام بودند و نتوانستند به خوبی گذشته بدرخشند.

تگ ها


بدنسازی بدنسازی