برانکو: دیدار مقابل تراکتور نوعی دربی است

برانکو ایوانکویچ قبل از دیدار مقابل تراکتورسازی در کنفرانس خبری به بیان اظهاراتش پرداخت ......

برانکو ایوانکویچ قبل از دیدار مقابل تراکتورسازی در کنفرانس خبری به بیان اظهاراتش پرداخت. او بازی مقابل تراکتور را دیداری مهم می داند.

تگ ها


ویدئو پرسپولیس فوتبال