برانکو محکوم نمی‌شود اما...؟ /پرسپولیس بدنبال یک و نیم برابر غرامت

برانکو ایوانکوویچ قصد دارد پرونده مطالباتش از پرسپولیس را به فیفا بکشاند و پرسپولیس نیز در تلاش است تا برانکو را نقره‌داغ کند. در این فیفا تعیین می‌کند که کدام یک برنده این پرونده جنجالی خواهند بود....

برانکو ایوانکوویچ قصد دارد پرونده مطالباتش از پرسپولیس را به فیفا بکشاند و پرسپولیس نیز در تلاش است تا برانکو را نقره‌داغ کند. در این فیفا تعیین می‌کند که کدام یک برنده این پرونده جنجالی خواهند بود.

پرونده جنجالی برانکو و پرسپولیس روبه‌روز پیچیده‌تر می‌شود و هر دو طرف نیز اصرار دارند تا به حق و حقوق خود برسند، حتی چندین مذاکره که در این بین تشکیل شد نیز بی‌نتیجه ماند و حالا قرار است پرونده به فیفا ارسال شود.
به گزارش مدال، طبق قوانین فیفا محرومیتی مربی را تهدید نمی‌کند و تابع مقررات بازیکنان نیست. در قرارداد بازیکنان آمده است، که اگر یک باشگاه با یک بازیکن تحت قرارداد باشگاه دیگر مذاکره کند، آن باشگاه محکم می‌شود و باید منتظر محرومیت باشد. اما برای مربیان قراردادشان بررسی می‌شود.

پرسپولیس در حال تنظیم شکایت است چرا که مطالبات برانکو را پرداخت نکرده است و قصد داشته‌اند که برانکو طلبش را دریافت نکند و این باشگاه معتقد است که برانکو قرادادش را غیرقانونی فسخ کرده است. اما از طرفی برانکو نیز اعتقاد دارد که قراردادش با این باشگاه را قانونی فسخ کرده است و قصد شکایت از پرسپولیس را دارد. نتیجه نهایی این است که اگر برانکو محکوم شود پرسپولیس می‌تواند غرامت بگیرد و مبلغ غرامت را فیفا تعیین می‌کند. این مبلغ می‌تواند نصف قرارداد، کل قرارداد و یا حتی یک‌ونیم برابر قرارداد باشد. و اگر پرسپولیس محکوم شود این برانکو است که به مطالباتش می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

برانکو: در حال تنظیم شکایتم از پرسپولیس به فیفا هستم