برانکو پلی‌تیک زد یا منصرف شد؟

برانکو بر خلاف آنچه در تمرینات نشان داده بود دست به چینش ترکیب تیمش زد....

از نقشه های تاکتیکی برانکو رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مدال، برانکو در تمرینات بودیمیر را در ترکیب اصلی نگذاشته و با سه هافبک دفاعی آماده بازی با پارس  جم شد. حالا ترکیب اعلام  شده و فیکس بودن نادری به جای مصلح و استفاده از بودیمیر یعنی بازگشت به چهار چهار دو خطی همچون بازی قبلی.

 برانکو در تمرینات دو  روز گذشته از  روش چهار سه سه بهره برد و ربیع خواه و مصلح فیکس بودند و بودیمیر در ترکیب ذخیره ها.

سرمربی سرخ ها که معمولا با همان ترکیب امتحان شده در تمرین تیمش را ارنج می کند این بار در تصمیم خود تجدید نظر کرده و یا اینکه پلی تیک زده و در تمرین ترکیبی گمراه کننده را تعمدا آزمایش کرده.

شاید هم برانکو بخواهد نیمه دوم در صورت پیش بودن از حریف با آوردن ربیع خواه به جای بودیمیر  از سه هافبک دفاعی بهره ببرد

در هر صورت رفیعی فیکس نیست و مصلح که بعد از مدتها هفته قبل فیکس شده بود جای خود را به نادری داده.

 احتمال استفاده از رفیعی. عالیشاه در فاز حمله و  ربیع خواه یا  مصلح در فاز دفاع و در نیمه دوم زیاد است

تگ ها


پرسپولیس برانکو ایوانکوویچ ترکیب پرسپولیس پرسپولیس پارس جم جنوبی پارس جنوبی جم لیگ برتر فوتبال ایران پارس جنوبی جم پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال