برترین بازیکن هفته دوم بوندسلیگا در قاب نقاشی

لئون گورتزکا به عنوان برترین بازیکن هفته دوم رقابتهای بوندسلیگا معرفی شد ......

لئون گورتزکا به عنوان برترین بازیکن هفته دوم رقابت‌های بوندسلیگا معرفی شد. نقاشی طبیعی که به همین مناسبت از او کشیده شده را در این ویدیو می‌بینیم.

تگ ها


فوتبال