برترین حرکات تکنیکی «ادن آزار» 19-2018

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین و دیدنیترین حرکات تکنیکی ستاره بلژیکی تیم چلسی یعنی ادن آزار درپیراهن این تیم لندنی ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین و دیدنی‌ترین حرکات تکنیکی ستاره بلژیکی تیم چلسی یعنی «ادن آزار» درپیراهن این تیم لندنی.