برترین ضربات آزاد از دروازه‌بانان

در این ویدیو مروری داریم بر 10 ضربه آزاد تماشایی از دروازهبانانی همچون کلودیو براوو، رنه هیگوییتا، روژریو سنی و ......

در این ویدیو مروری داریم بر 10 ضربه آزاد تماشایی از دروازه‌بانانی همچون کلودیو براوو، رنه هیگوییتا، روژریو سنی و ... .

تگ ها


فوتبال