برترین لحظات رنه هیگوئیتا ملقب به «دیوانه»

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین لحظات و حرکات و واکنشهای رنه هیگوئیتا، دروازهبان نام آشنای کلمبیایی که به سبک بازی و حرکات خاص خودش شهره بود ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین لحظات و حرکات و واکنش‌های رنه هیگوئیتا، دروازه‌بان نام آشنای کلمبیایی که به سبک بازی و حرکات خاص خودش شهره بود.

تگ ها


فوتبال