برترین لحظات روز اول پارالمپیک

پارالمپیک ریو از روز گذشته آغاز شده است. روز اول بازی ها سرشار از لحظات ......

پارالمپیک ریو از روز گذشته آغاز شده است. روز اول بازی ها سرشار از لحظات دراماتیک و جادویی بود.
نگاهی به برخی از بهترین لحظات روز اول داشته باشیم.

تگ ها


پارالمپیک