برترین لحظات وقت اضافه در مسابقه سلتیکز-پلیکانز

با کشیده شدن مسابقه به وقتهای اضافه در بازی سلتیکز برابر پلیکانز هیجان به اوج خود رسید ......

با کشیده شدن مسابقه به وقت‌های اضافه در بازی سلتیکز برابر پلیکانز هیجان به اوج خود رسید. در این ویدیو مروری داریم بر برترین لحظات این مسابقه.

تگ ها


بسکتبال