برترین مهارتهای هفته دوازدهم «لیگ جزیره»

منتخبی از بهترین مهارتهای دروازه بانان در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس را در این ویدئو تماشایی ببینید ......

منتخبی از بهترین مهارتهای دروازه بانان در هفته دوازدهم لیگ برتر انگلیس را در این ویدئو تماشایی ببینید.