برترین مهارهای دروازه‌بانان با پا

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از صحنههایی که دروازهبانان با حرکت پا جلوی عبور توپ از خط دروازه را گرفتهاند ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از صحنه‌هایی که دروازه‌بانان با حرکت پا جلوی عبور توپ از خط دروازه را گرفته‌اند.

تگ ها


ویدئو فوتبال