برترین مهارهای ماه سپتامبر در لالیگا

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین مهارها و واکنشهای دروازهبانان در رقابتهای ماه سپتامبر لالیگا ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین مهارها و واکنش‌های دروازه‌بانان در رقابت‌های ماه سپتامبر لالیگا.

تگ ها


ویدئو لالیگا فوتبال