برترین مهارهای هفته 25 «لیگ برتر»

هفته 25 لیگ برتر با درخشش دروازبان ها همراه بود. به طوریکه در تمام بازی ها فقط 21 گ ......

هفته 25 لیگ برتر با درخشش دروازبان ها همراه بود. به طوریکه در تمام بازی ها فقط 21 گل زده شد و هشت تیم موفق شدند دروازه خود را بسته نگه دارند. مهارهای برتر این هفته را با هم ببینیم.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال