برترین مهارهای هفته 26 «لیگ برتر»

لوکاس فابیانسکی و بن فاستر سنگربانان سوانزی و وست بروم در این فصل در لیست پنج نفره دروازه بانان با بیشترین مهار قرار دارند ......

لوکاس فابیانسکی و بن فاستر سنگربانان سوانزی و وست بروم در این فصل در لیست پنج نفره دروازه بانان با بیشترین مهار قرار دارند. در هفته بیست و ششم نیز نام این دو دروازه بان در بین بهترین مهار های هفته قراردارد که پیشنهاد می کنیم این مهارهای زیبا را از دست ندهید.

تگ ها


لیگ برتر فوتبال