برترین ناک اوت های تاریخ بوکس در راند اول/ ویدیو

مروری بر بهترین ناک اوت های تاریخ بوکس در راند اول....

منتخبی از برترین ناک اوت های بوکس. که شامل شکست عجیب تایسون برابر داگلاس هم می شود.