برترین ناک اوت های MMA با تکنیک های «تکواندو»

اخیرا تکنیک های تکواندو در ورزش های رزمی ترکیبی محبوبیت زیادی پیدا کرده است و به نظر میرسد که رزمی کاران بیشتری به این ورزش روی آورده اند ......

اخیرا تکنیک های تکواندو در ورزش های رزمی ترکیبی محبوبیت زیادی پیدا کرده است و به نظر میرسد که رزمی کاران بیشتری به این ورزش روی آورده اند. برترین ناک های MMA با تکنیک های تکواندو را در این ویدئو بسیار جذاب از دست ندهید.