برترین های فوتبال اروپا در تمام بخش‌ها

آمار منتشره نشان میدهد مسی با 223 شوت بیشترن شلیک را به سمت دروازه رقبا داشته و نیمار با 212 دریبل برترین دریبل زن در سال گذشته بوده است ......

آمار منتشره نشان می‌دهد مسی با 223 شوت بیشترن شلیک را به سمت دروازه رقبا داشته و نیمار با 212 دریبل برترین دریبل زن در سال گذشته بوده است.

بر اساس آمار منتشره برترین های فوتبال در بخش‌های مختلف به شکل زیر است:

مسی با 223 شوت بیشترین شوت را به سمت دروازه‌های رقبا شلیک کرده است.جورجینیو با 3222 پاس، اوزیل با 114 پاس کلیدی، نیمار با 212 دریبل موفق و نددی با 155 تکل،سیمون فالیته با 107 درگیری،;کریستین بنتکه با 249 دوئل موفق هوایی و بن می با 279 دفع توپ  و آلکس کورداز با 144 سیو در بخش‌های مختلف بازی در اروپا برترین هستند. 

تگ ها


اخبار روز فوتبال