برترین گل تاریخ بارسلونا؛ گل مسی برابر ختافه/ ویدیو

گل مسی برابر ختافه به عنوان بهترین گل تاریخ باشگاه بارسلونا انتخاب شد...

در این ویدیو گل مسی برابر ختافه که به عنوان بهترین گل تاریخ باشگاه بارسلونا انتخاب شد را مشاهده می‌کنید.