برترین گل‌های دروازه‌بانان در تاریخ فوتبال

منتخبی از دیدنیترین و جالبترین گلهایی که دروازهبانان در مسابقات فوتبال وارد دروازه حریفانشان کردهاند را در این ویدیو مرور میکنیم ......

منتخبی از دیدنی‌ترین و جالب‌ترین گل‌هایی که دروازه‌بانان در مسابقات فوتبال وارد دروازه حریفانشان کرده‌اند را در این ویدیو مرور می‌کنیم.

تگ ها


ویدئو فوتبال