برترین گل‌های هفته اول لوشامپیونه

منتخبی از زیباترین گلهای به ثمر رسیده در رقابتهای هفته اول لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 را در این ویدیو ببینید ......

منتخبی از زیباترین گل‌های به ثمر رسیده در رقابت‌های هفته اول لوشامپیونه فرانسه در فصل 19-2018 را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


لوشامپیونه فرانسه فوتبال