برترین گل‌های وین رونی 2017 - 2004

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین گلهای وین رونی در هر فصل از سال 2004 تا 2017 که آن را تقدیم علاقهمندان به فوتبال میکنیم ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین گل‌های وین رونی در هر فصل از سال 2004 تا 2017 که آن را تقدیم علاقه‌مندان به فوتبال می‌کنیم.

تگ ها


ویدئو وین رونی فوتبال