برترین گل‌های پاول ندود

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین و زیباترین گلهای که پاول ندود ستاره سابق دنیای فوتبال در دوران فعالیتش به ثمر رسانده بود ......

در این ویدیو نگاهی داریم به منتخبی از برترین و زیباترین گل‌های که پاول ندود ستاره سابق دنیای فوتبال در دوران فعالیتش به ثمر رسانده بود.

تگ ها


فوتبال