برترین گل‌ها به تیم‌های سابق (رونالدو، رودریگز، صلاح ... )

در این ویدیو مروری داریم بر گلهایی که بازیکنان بزرگی مثل رونالدو، رودریگز، صلاح و ......

در این ویدیو مروری داریم بر گل‌هایی که بازیکنان بزرگی مثل رونالدو، رودریگز، صلاح و ... وارد دروازه تیم‌های سابقشان کردند.

تگ ها


فوتبال