برترین گل ها و مهارهای روز «نهم» هاکی روی یخ قهرمانی جهان 2017

تیم های مدعی روسیه و کانادا همچنان به پیشتازی خود در این دوره از رقابت های هاکی روی یخ قهرمانی جهان ادامه دادند و در صدر گروه اول و دوم قرار گرفتند ......

تیم های مدعی روسیه و کانادا همچنان به پیشتازی خود در این دوره از رقابت های هاکی روی یخ قهرمانی جهان ادامه دادند و در صدر گروه اول و دوم قرار گرفتند. گل ها و مهارهای برتر روز نهم را در این ویدیو جذاب از دست ندهید.

تگ ها


اخبار ویژه هاکی روی چمن