برخورد تصادفی پدیده بسکتبال آمریکا و کمدین معروف هالیوود

ران بیکر، بازیکن جوان باشگاه نیویورک نیکس در بازی شب گذشته تیمش پس از مهار یک توپ به جمع تماشاگران پرتاب شد و از سر اتفاق به کمدین معروف هالیوود، بن استیلر برخورد کرد ......

«ران بیکر»، بازیکن جوان باشگاه «نیویورک نیکس» در بازی شب گذشته تیمش پس از مهار یک توپ به جمع تماشاگران پرتاب شد و از سر اتفاق به کمدین معروف هالیوود، «بن استیلر» برخورد کرد. البه هر دو این اتفاق را به فال نیک گرفتند و خوش و بشی هم با هم داشتند.

تگ ها


بسکتبال