برخورد خونین رونالدو با بازیکن اینتر

به گزارش مدال، در جریان دیدار یوونتوس و اینتر میلان برخوردی بین رونالدو با مدافع اینتر ایجاد شد که در این برخورد صورت بازیکن اینتر خونین شد ......

به گزارش مدال، در جریان دیدار یوونتوس و اینتر میلان برخوردی بین رونالدو با مدافع اینتر ایجاد شد که در این برخورد صورت بازیکن اینتر خونین شد.